5-årsuppföljning av vuxna med ADHD

Vi har följt upp vuxna personer som har ADHD efter fem år. Vi fann att personerna rapporterar färre och mildare symptom jämfört med baseline, men att symtomen fortfarande var kliniskt signifikanta och orsakade funktionsnedsättningar. De som hade svårast symtom vid baseline var mest förbättrade, men i övrigt kunde vi inte identifiera några faktorer som som tydligt prognosticerade förbättring. Läs hela artikeln här https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12692