Nyheter

Filtrera:

Ny studie ger ledtrådar till hur psykoser uppstår i hjärnan

Vanföreställningar och andra psykotiska symtom är relativt vanliga hos individer med bipolär sjukdom. Genom magnetkameraundersökningar har man sett gemensamma skillnader…

Läs mer

Mitokondriella förändringar vid bipolär sjukdom

Resultat från ett antal vetenskapliga studier tyder på att mitokondrierna, cellens energifabriker, kan fungera sämre vid olika hjärnsjukdomar. I en…

Läs mer

Genvariant kopplad till psykotiska symptom och kognitiv svikt vid bipolär sjukdom

Ett forskarlag där CIBRIS-medarbetarna Mikael Landén, Carl Sellgren och Sarah Bergen ingår har undersökt en variation i en gen som…

Läs mer

Maniska skov är kopplade till förändringar i hjärnstruktur

Genom att använda så kallad magnetröntgen har flera vetenskapliga studier visat ju fler maniska skov en individ med bipolär sjukdom…

Läs mer

Studier av kroppsegna ämnen i ryggvätska uppmärksammas

En viktig del i flera av de studier som pågår inom ramen för CIBRIS är insamlandet av ryggvätskeprover. Dessa insamlingar…

Läs mer

Litiumanvändning minskar i Sverige

Med utgångspunkt i kvalitetsregistret bipoläR, har Alina Karanti och medförfattare sett att litiumförskrivningen sjunkit i Sverige de senaste åren. Forskarna…

Läs mer