SP-ADHD

I S:t Göransprojektet undersöks patienter med uppmärksamhetsstörningar noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid. Målet är att förbättra diagnostiken av sjukdomen och att öka vår förståelse av densamma. I förlängningen kan detta leda till att vi hittar biologiska markörer som kan förutsäga återfall, behandlingssvar, biverkningar, kognitiv och psykosocial funktion samt livskvalitet vid uppmärksamhetsstörning. De personer som deltar i studien genomgår dels diagnostiska, neuropsykologiska och neuropsykiatriska undersökningar, dels magnetkameraundersökning av hjärnan och analys av cerebrospinalvätska. För genetiska analyser och för att framtidssäkra studien sparas helblod, serum och likvor i KI-biobank.

SP-ADHD inkluderar patienter som efter noggrann klinisk diagnostik befinns lida av uppmärksamhetsstörning (ADD/AHDH) och samtycker till deltagande. Idag rekryteras patienter vid Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri.

Mer information om studien finns på Karolinska Institutets hemsida.

Nyheter inom ADHD

Samsjuklighet

Vid bipolär sjukdom är samsjuklighet med attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) vanligt. Tidigare studier har visat att samtidig ADHD medför risk…

Läs mer