SP-ADHD

I S:t Göransprojektet undersöks patienter med uppmärksamhetsstörningar noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid. Målet är att förbättra diagnostiken av sjukdomen och att öka vår förståelse av densamma. I förlängningen kan detta leda till att vi hittar biologiska markörer som kan förutsäga återfall, behandlingssvar, biverkningar, kognitiv och psykosocial funktion samt livskvalitet vid uppmärksamhetsstörning. De personer som deltar i studien genomgår dels diagnostiska, neuropsykologiska och neuropsykiatriska undersökningar, dels magnetkameraundersökning av hjärnan och analys av cerebrospinalvätska. För genetiska analyser och för att framtidssäkra studien sparas helblod, serum och likvor i KI-biobank.

SP-ADHD inkluderar patienter som efter noggrann klinisk diagnostik befinns lida av uppmärksamhetsstörning (ADD/AHDH) och samtycker till deltagande. Idag rekryteras patienter vid Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri.

Mer information om studien finns på Karolinska Institutets hemsida.

Nyheter inom ADHD