Studier av kroppsegna ämnen i ryggvätska uppmärksammas

En viktig del i flera av de studier som pågår inom ramen för CIBRIS är insamlandet av ryggvätskeprover. Dessa insamlingar utgör en källa till kunskap om hur ämnen i hjärnan samverkar med sjukdomsbilden vid både bipolär sjukdom, ADHD och schizofreni. Tack vare den insats som patienter och vårdpersonal gör vid insamlingen av proverna har det redan publicerats en serie studier i internationella vetenskapliga tidskrifter. Betydelsen av ryggvätskeprover för vår förståelse av hjärnans sjukdomar poängteras nu under ett vetenskapligt symposium vid konferensen Monotoring Molecules in Neuroscience i Göteborg i maj 2016. CIBRIS-medarbetarna Joel Jakobsson och Jessica Holmén-Larsson kommer att presentera aktuella forskningsresultat från bland annat S:t Görans bipolärprojekt.