Vill du bidra till ökad kunskap om bipolär sjukdom och deltaga i SWEBIC-studien?

För att förbättra behandling av bipolär sjukdom måste vi lära oss mer om orsakerna. SWEBIC är en studie av de genetiska och miljömässiga orsakerna till bipolär sjukdom. Studien undersöker också effekten av stämningsstabiliserande läkemedel och varför vissa personer får en bättre effekt än andra. Förhoppningen är att studien ska leda till bättre vård och behandling av bipolär sjukdom.

Du som har diagnosen bipolär sjukdom kan deltaga i studien. Studien innebär att man får svara på en enkät via nätet samt lämna ett blodprov.
Du hittar mer information om studien och vad den innebär på https://swebicstudien.se/