Nervskademarkörer vid anorexi

I denna artikel visar vi att plasmakoncentrationen av neurofilament light (NfL), en markör för nervskada, är markant förhöjd i individer aktivt sjuka i anorexia nervosa (AN). NfL är även förhöjt i plasma från individer som tillfrisknat från AN jämfört med normalviktiga kontrollpersoner, dock ej till samma nivå som vid aktiv AN. Förhöjda plasma/serum/CSF nivåer av NfL har tidigare visats vid Alzheimer’s, multiple sclerosis och ALS. Detta bidrar med ny information om biologin vid AN och innebär att nervskada sker åtminstone vid den aktiva sjukdomsfasen i AN. De långsiktiga konsekvenserna och exakta lokaliseringen av skadan är något vi kommer att fortsätta studera bl.a., genom att kombinera analys av nivåerna av NfL i CSF med hjärnavbildningar.

Nilsson IAK, Millischer V, Karrenbauer VD, Juréus A, Salehi AM, Norring C, et al. Plasma neurofilament light chain concentration is increased in anorexia nervosa. Transl Psychiatry. 2019 Aug 1;9(1):180.