Bipolärdagen 2016

Bipolärdagen är ett årligt möte för de som arbetar med kvalitetsregistret bipoläR. Årets möte hölls den 14/9 och samlade 250 deltagare från hela landet. Temat den här gången var diagnostik. Bakgrunden är att fördelningen av de bipolära underdiagnoserna håller på att förändras på så vis att diagnosen bipolär sjukdom typ 1 minskar medan underdiagnoserna typ 2 och framförallt UNS ökar. Detta kan tolkas som en osäkerhet i diagnossättningen och bipolärdagen bjöd på flera intressanta föreläsningar kring svårigheterna kring diagnostik men också möjligheterna att ställa säkrare diagnoser. Mer information finns i årsrapporten för 2015 och i föreläsningsbilder från konferensen som man kan hitta på BipoläRs hemsida.