Nyheter

Filtrera:

5-årsuppföljning av vuxna med ADHD

Vi har följt upp vuxna personer som har ADHD efter fem år. Vi fann att personerna rapporterar färre och mildare…

Läs mer

Samsjuklighet

Vid bipolär sjukdom är samsjuklighet med attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) vanligt. Tidigare studier har visat att samtidig ADHD medför risk…

Läs mer

Studier av kroppsegna ämnen i ryggvätska uppmärksammas

En viktig del i flera av de studier som pågår inom ramen för CIBRIS är insamlandet av ryggvätskeprover. Dessa insamlingar…

Läs mer