Nyheter

Filtrera:

Manic episodes in bipolar disorder linked to abnormal brain changes

Patients with bipolar disorder who experience manic episodes are more likely to show abnormal brain changes over time, according to…

Läs mer

Vill du deltaga i en studie rörande orsaken till bipolär sjukdom?

För att förbättra behandling av bipolär sjukdom måste vi lära oss mer om orsakerna. SWEBIC är en studie av de…

Läs mer

Vad skiljer bipolär sjukdom typ 1 och 2?

Bipolär sjukdom delas in i typ 1, där någon mani förekommit, och typ 2 med hypomanier och depressioner. I en…

Läs mer

Kognitiva förmågor kopplade till arbetsförmåga vid bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kan leda till långa sjukskrivningsperioder. För att bättre kunna hjälpa patienter tillbaka till arbetsmarknaden är det viktigt att…

Läs mer
cibris

Vill du bidra till ökad kunskap om bipolär sjukdom och deltaga i SWEBIC-studien?

För att förbättra behandling av bipolär sjukdom måste vi lära oss mer om orsakerna. SWEBIC är en studie av de…

Läs mer

Patientubildning vid bipolär sjukdom

Vi undersökte patientutbildning vid bipolär sjukdom hos 2819 personer i det nationella kvalitetsregistret för bipolär affektiv sjukdom (BipoläR). Bland dessa…

Läs mer

Gradvisa strukturella hjärnförändringar vid bipolär sjukdom

Även om vissa personer med bipolär sjukdom gradvis försämras efter en tids sjukdom är det oklart om detta avspeglas i…

Läs mer

Betydelse av riskgenen CACNA1C vid bipolär sjukdom

Stora genetiska studier har funnit ett flertal varianter av gener som ökar risken för bipolär sjukdom. Av dessa är genen…

Läs mer

Långtidsprognos hos bipolära patienter

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom med stora heterogenitet vad gäller prognos. En del patienter har endast ett fåtal…

Läs mer

Samsjuklighet

Vid bipolär sjukdom är samsjuklighet med attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) vanligt. Tidigare studier har visat att samtidig ADHD medför risk…

Läs mer