Nyheter

Filtrera:

Litium minskar risken för suicidförsök

Risken för suicid är 20 till 30 gånger högre hos individer med bipolär sjukdom jämfört med befolkningen som helhet. Forskare…

Läs mer

Litium har bäst förebyggande effekt vid bipolär sjukdom

Målet för förebyggande läkemedelshandling vid bipolär sjukdom är att förhindra nya skov. Litium är fortfarande det viktigaste läkemedlet även om…

Läs mer

Ny avhandling om hjärnförändringar och bipolär sjukdom

Ett växande antal vetenskapliga artiklar visar att hjärnans struktur är lite annorlunda hos personer med bipolär sjukdom. På vilket sätt…

Läs mer

Bipolärdagen 2016

Bipolärdagen är ett årligt möte för de som arbetar med kvalitetsregistret bipoläR. Årets möte hölls den 14/9 och samlade 250…

Läs mer

Ny studie ger ledtrådar till hur psykoser uppstår i hjärnan

Vanföreställningar och andra psykotiska symtom är relativt vanliga hos individer med bipolär sjukdom. Genom magnetkameraundersökningar har man sett gemensamma skillnader…

Läs mer

Mitokondriella förändringar vid bipolär sjukdom

Resultat från ett antal vetenskapliga studier tyder på att mitokondrierna, cellens energifabriker, kan fungera sämre vid olika hjärnsjukdomar. I en…

Läs mer

Genvariant kopplad till psykotiska symptom och kognitiv svikt vid bipolär sjukdom

Ett forskarlag där CIBRIS-medarbetarna Mikael Landén, Carl Sellgren och Sarah Bergen ingår har undersökt en variation i en gen som…

Läs mer

Maniska skov är kopplade till förändringar i hjärnstruktur

Genom att använda så kallad magnetröntgen har flera vetenskapliga studier visat ju fler maniska skov en individ med bipolär sjukdom…

Läs mer

Studier av kroppsegna ämnen i ryggvätska uppmärksammas

En viktig del i flera av de studier som pågår inom ramen för CIBRIS är insamlandet av ryggvätskeprover. Dessa insamlingar…

Läs mer

Litiumanvändning minskar i Sverige

Med utgångspunkt i kvalitetsregistret bipoläR, har Alina Karanti och medförfattare sett att litiumförskrivningen sjunkit i Sverige de senaste åren. Forskarna…

Läs mer