CIBRIS årliga konferens 2016

I början av juni samlades mer än 40 personer knutna till olika CIBRIS-projekt i Göteborg för att ta del av aktuella forskningsresultat och diskutera framtida arbets- och samarbetesformer. Två internationella samarbetspartners, Kenji Hashimoto från Japan och Ana Andreazza från Kanada, var också inbjudna för att presentera sin forskning. Kenji berättade om sitt arbete med att undersöka den antidepressiva effekten av R-ketamin. Denna variant av ketamin har tidigare ansetts ointressant men djurstudier visar på en mycket lovande effekt vid depression. Ana gav en presentation av hur störningar i cellernas energiproduktion och en påföljande oxidativ stress kan vara kopplat till bipolär sjukdom. Vidare belyste en serie på drygt tjugo korta föredrag pågående vetenskapliga projekt inom CIBRIS.

Om du vill veta mer om konferensprogrammet så kan du kontakta Erik Pålsson, erik.palsson@neuro.gu.se, vid Göteborgs universitet.