ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar i barnaåren. Symtomen består i uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet och funktionsnedsättningen är i regel livslång. Samtidigt finns det en stor spridning i symtombild och förlopp varför den långsiktiga prognosen kan se ganska olika ut. Man uppskattar att mellan 3-10 procent av alla barn i skolåldern har ADHD. Pojkar är överrepresenterade även om också allt fler flickor får diagnosen. Hos vuxna skattas prevalensen av ADHD till mellan 3 och 4 procent. Det finns idag en växande insikt i hur genetiska faktorer, neurobiologiska processer och kognitiva funktioner är kopplade till ADHD men sjukdomsmekanismerna är trots detta oklara. Vi samlar in data kring individer med ADHD för att brett studera sjukdomsmekanismer, prognostiska markörer och möjliga nya behandlingsalternativ.


Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cibris/public_html/wp-content/themes/cibris/diagnosis-project.php on line 39

Nyheter inom ADHD

Samsjuklighet

Vid bipolär sjukdom är samsjuklighet med attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) vanligt. Tidigare studier har visat att samtidig ADHD medför risk…

Läs mer