Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande perioder med onormalt förhöjt stämningsläge – mani eller i lindrigare fall hypomani – som i de flesta fall paras med depressiva skov och perioder med normalt stämningsläge. Tillstånd inom det bipolära spektrumet drabbar mer än två procent av befolkningen och de flesta insjuknar under tidig vuxenålder. Vår kunskap om varför vissa människor drabbas av sjukdomen är ofullständig och det har varit svårt att utveckla nya metoder för behandling, diagnostik och för att förebygga sjukdom. Vi arbetar brett med att försöka förstå vad som orsakar sjukdomen och hur den bäst kan diagnosticeras eller behandlas.

I S:t Görans bipolärprojekt (SBP) undersöks patienter med bipolär sjukdom noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid. SBP inkluderar patienter som efter noggrann klinisk diagnostik befinns lida av bipolärt syndrom och samtycker till deltagande. Patienter har rekryterats vid Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri och vid Bipolärmottagningen i Göteborg.

Läs mer om S:t Görans bipolärprojekt här

I SWEBIC (Swedish Bipolar Collection) försöker vi identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att insjukna i bipolär sjukdom. Ärftlig belastning utgör den mest betydelsefulla riskfaktorn för att utveckla bipolär sjukdom. Trots detta har genetiska studier av bipolärt syndrom haft begränsad framgång. Detta beror främst på att bipolär sjukdom är genetiskt komplex, dvs. ett stort antal gener med måttliga effekter samverkar för att orsaka en sårbarhet för sjukdomen. Studiepersonerna i SWEBIC har främst rekryterats från kvalitetsregistret för bipolära syndrom (BipoläR).

Läs mer om SWEBIC-studien här

BipoläR är ett nationellt kvalitetsregister för bipolär sjukdom. Syftet med registret är att förbättra uppföljning och behandling av bipolär affektiv sjukdom. Nya behandlingsmetoder och utbildningar som introduceras behöver utvärderas och här spelar kvalitetsregistret en viktig roll. Registret fyller också en viktig funktion för forskning kring bipolär sjukdom. BipoläR startade sin datainsamling under 2004. I dag finns ca 240 aktiva enheter anslutna till registret och det finns ca 20 000 patienter registrerade.

Läs mer om BipoläR här

Slutligen pågår ett större forskningsprojekt där information hämtad från S:t Göranprojektet, SWEBIC-studien och BipoläR används för att hitta biologiska markörer som kan användas för att förbättra diagnostik och behandling av bipolär sjukdom. Projektet finansierades ursprungligen av Stiftelsen för Strategisk forskning och drivs i samverkan mellan Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.


Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cibris/public_html/wp-content/themes/cibris/diagnosis-project.php on line 39

Nyheter inom Bipolär sjukdom