ECT/Depression

För svår depression rekommenderar Socialstyrelsen behandling med elektrokonvulsiv behandling (ECT). ECT introducerades redan 1938 och sedan dess har behandlingen förfinats och ges i dag under kortvarig narkos tillsammans med ett muskelavslappande medel. Placeringen av elektroderna och minskade strömstyrkor har också bidragit till att optimera behandlingen. Vanligen ges behandlingen 3 gånger i veckan. Patienterna kan vara inlagda på sjukhus men behandlingen ges även polikliniskt, d.v.s. patienter kommer till sjukhuset på morgonen och går hem efter behandlingen. Som alla behandlingar har ECT bieffekter. Exempelvis förekommer kognitiva störningar. Dessa består i minnesstörningar som brukar gå tillbaka efter att behandlingen avslutats. Huruvida minnesstörningar förekommer på lång sikt är omtvistat. Verkningsmekanismen är inte helt känd men i vetenskapliga studier har man fått relativt god effekt.

Man vet inte vad de individuella skillnaderna i effekt och biverkningar beror på. Det kan vara genetiska skillnader eller andra biologiska faktorer som påverkar effekter och bieffekter. Målet med PREFECT-studien som startade 2013 är att finna faktorer som kan användas för att skräddarsy behandlingen utifrån individens unika förutsättningar.

Mer information om PREFECT finns på denna hemsida och på studiens egen hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster).


Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cibris/public_html/wp-content/themes/cibris/diagnosis-project.php on line 39