"Golden DNA Strand" by Mehmet Pinarci is licensed under CC BY 2.0

Genvariant kopplad till psykotiska symptom och kognitiv svikt vid bipolär sjukdom

Ett forskarlag där CIBRIS-medarbetarna Mikael Landén, Carl Sellgren och Sarah Bergen ingår har undersökt en variation i en gen som kallas SNX7. I studien, som är en del av S:t Görans bipolärprojekt, har man visat att en viss variant av SNX7 samvarierar med nivåerna av signalmolekylen kynurensyra och förekomsten av psykotiska symtom. I en serie med ytterligare försök så har forskarna identifierat en möjlig händelsekedja som kopplar ihop gen och symtom. Denna händelsekedja inbegriper delar av kroppens immunförsvar och pekar på nya möjligheter för framtida läkemedel riktade mot psykotiska symtom eller kognitiv svikt.

Om du vill läsa mer så hittar du en längre pressrelease här.

Originalartikel: ”A genome-wide association study of kynurenic acid in cerebrospinal fluid: implications for psychosis and cognitive impairment in bipolar disorder”, C Sellgren, M Kegel, S Bergen, CJ Ekman, S Olsson, M Larsson, M Vawter, L Backlund, P. Sullivan, P Sklar, J Smoller, P Magnusson, C Hultman, L Walther-Jallow, C Svensson, P Lichtenstein, M Schalling, G Engberg, S Erhardt, M Landén, Molecular Psychiatry, online 15 December 2015.