Gradvisa strukturella hjärnförändringar vid bipolär sjukdom

Även om vissa personer med bipolär sjukdom gradvis försämras efter en tids sjukdom är det oklart om detta avspeglas i strukturella hjärnförändringar. I en stor studie av bipolär sjukdom följde vi patienter och kontroller under 6-7 år. Resultaten som publicerats i Biologicl Psychiatry tyder på att det på gruppnivå sker förändringar i tinningloberna. Det verkar också som om maniska — och även hypomana — skov bidrager till denna förändring. Litium är neuroprotektivt, det vill säga litium skyddar hjärnan från skador, vilket vi kunde se i vissa delar av hjärnbarken. Vi fann också att förändringarna i hjärnbarken påverkades av genetiska faktorer. Sammanfattningsvis tyder studien på att bipolär sjukdom kan ge strukturella förändringar av hjärnbarken efter lång tid, att dessa påverkas av genetiska faktorer och att litium har en skyddande effekt.

Christoph Abé, Benny Liberg, Jie Song, Sarah E. Bergen, Predrag Petrovic, Carl Johan Ekman, Carl M.Sellgren, Martin Ingvar, Mikael Landén

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322319316270?via%3Dihub

https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.08.015