Immunsystemet påverkat vid anorexi men normaliseras vid viktuppgång

Vi undersökte 92 ämnen som har med immunsystemet att göra i 3 grupper. Den första gruppen var 113 personer med anorexia nervosa som var underviktiga. Den andra var 113 personer med tidigare anorexi som nu var normalviktiga. Den tredje gruppen var 114 kontrollpersoner. Vi fann att 25 immunmarkörer skilde sig mellan de underviktiga personerna med anorexi och kontroller. Men det fanns inga skillnader hos dem som tidigare hade haft anorexi. Slutsatsen är att anorexi är kopplat till förändringar av immunsystemet, men att dessa försvinner när vikten normaliseras. Läs hela studien här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120302531?via%3Dihub