Kognitiva förmågor kopplade till arbetsförmåga vid bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom kan leda till långa sjukskrivningsperioder. För att bättre kunna hjälpa patienter tillbaka till arbetsmarknaden är det viktigt att kartlägga riskfaktorer. Vi fann – något förvånande – att sjukdomens svårighetsgrad inte var kopplat till arbetsförmåga, men däremot så kallade exekutiva funktioner, det vill säga uppmärksamhet och förmågan att planera och organisera. Slutsatsen är att det är viktigt att undersöka kognitiva förmågor för att identifiera vilka hinder som finns för rehabilitering när personer med bipolär sjukdom har svårigheter att återgå i arbete. Läs hela studien här: https://journalbipolardisorders.springeropen.com/articles/10.1186/s40345-019-0168-6