Litium har bäst förebyggande effekt vid bipolär sjukdom

Målet för förebyggande läkemedelshandling vid bipolär sjukdom är att förhindra nya skov. Litium är fortfarande det viktigaste läkemedlet även om det idag finns flera andra alternativ. Effekten av läkemedelsbehandling utvärderas oftast i randomiserade prövningar sponsrade av läkemedelsbolag. Problemet med dessa är att viktiga patientgrupper tenderar att exkluderas och det är svårt att avgöra hur effektivt ett läkemedel verkligen är i den kliniska vardagen. Man kan studera detta med hjälp av registerstudier men eftersom läkemedel inte föreskrivs slumpmässigt så kan man få skeva resultat på grund av att de grupper som jämförs inte bara behandlas med olika läkemedel men också är olika svårt sjuka. Genom att utnyttja information från flera register och en särskild statistisk metod så har forskare vid Göteborgs universitet kommit runt problemet. Denna nyligen publicerade studie visar att stämningsstabiliserande behandling verkligen minskar risken att återinsjukna men också att litium är den mest effektiva behandlingen för att förebygga återfall vid bipolär sjukdom.

Originalartikel: “Pharmacological treatment and risk of psychiatric hospital admission in bipolar disorder”, Erik Joas, Alina Karanti, Jie Song, Guy M. Goodwin, Paul Lichtenstein, Mikael Landén. The British Journal of Psychiatry Jan 2017.