Litium minskar risken för suicidförsök

Risken för suicid är 20 till 30 gånger högre hos individer med bipolär sjukdom jämfört med befolkningen som helhet. Forskare har tidigare pekat på ett möjligt samband mellan behandling med litium och minskad risk för suicid. I en ny studie vid Karolinska Institutet har forskare utnyttjat den stora mängd information som finns i svenska nationella register för att tydligt visa att risken för suicid minskar vid litiumbehandling. Som jämförelse tittade man också på hur behandling med valproat påverkar risken för suicid. Det visade sig att det bara var litium som kunde minska risken och att man därför alltid bör överväga litiumbehandling för personer med förhöjd suicidrisk.

Originalartikel: Suicidal Behavior During Lithium and Valproate Treatment: A Within-Individual 8-Year Prospective Study of 50,000 Patients With Bipolar Disorder. Song J, Sjölander A, Joas E, Bergen SE, Runeson B, Larsson H, Landén M, Lichtenstein P. Am J Psychiatry 2017 Aug.