Litiumanvändning minskar i Sverige

Med utgångspunkt i kvalitetsregistret bipoläR, har Alina Karanti och medförfattare sett att litiumförskrivningen sjunkit i Sverige de senaste åren. Forskarna har undersökt förskrivningen mellan åren 2007 och 2013 och samtidigt som litiumanvändningen går ned så ökar användningen av vissa andra stämningsstabiliserande läkemedel. Samtidigt så är litium fortfarande rekommenderat som förstahandsval val vid behandling av bipolär sjukdom. Det går inte att utifrån den här studien säga varför litiumanvändningen minskar men forskarna betonar att ytterligare studier behövs för att se vilka effekter den pågående trenden har för den enskilde patienten.

Om du vill läsa mer så hittar du en svensk version av artikeln här.

Originalartikel: ”Changes in mood stabilizer prescription patterns in bipolar disorder”, A Karanti, M Kardell, U Lundberg, M Landén, J Affect Disord. 2016 May;195:50-6.