Maniska skov är kopplade till förändringar i hjärnstruktur

Genom att använda så kallad magnetröntgen har flera vetenskapliga studier visat ju fler maniska skov en individ med bipolär sjukdom har, desto mindre är vissa delar av framhjärnan. Däremot har man inte vetat om det är de maniska skoven i sig som orsakar förändringar i hjärnan eller om dessa funnits där redan från början. Nu har ett forskarlag vid Karolinska Institutet analyserat magnetröntgenbilder från S:t Görans bipolärprojekt som är tagna vid två olika tillfällen med sju års mellanrum. Sedan har forskarna jämfört individer som haft maniska skov under de sju åren med de som inte haft några återfall i mani under tidsperioden. Studien visar att delar av framhjärnans volym minskar hos personer med maniska skov under uppföljningsperioden men inte hos jämförelsegruppen som inte har maniska skov. Detta talar för att maniska skov kan orsaka mätbara förändringar i hjärnan vid bipolär sjukdom.

Originalartikel: “Manic episodes are related to changes in frontal cortex: a longitudinal neuroimaging study of bipolar disorder 1.” Brain. 2015 Nov;138(Pt 11):3440-8. C Abé C, CJ Ekman, C Sellgren, P Petrovic, M Ingvar, M Landén.