Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762.

Mitokondriella förändringar vid bipolär sjukdom

Resultat från ett antal vetenskapliga studier tyder på att mitokondrierna, cellens energifabriker, kan fungera sämre vid olika hjärnsjukdomar. I en nyligen publicerad studie fann professor Kenji Hashimoto och hans forskargrupp att män med bipolär sjukdom uppvisar förändringar i vissa ämnen som är kritiska för cellens energiomsättning. Detta var särskilt tydligt för en molekyl som kallas iso-citrat, där man i donerade hjärnprover även kunde se påverkan på enzymer som kan reglera mängden iso-citrat. Konsekvenserna av dessa förändringar är ännu oklara men studien ger ytterligare stöd för att mitokondriernas funktion kan vara störd vid bipolär sjukdom.

Originalartikel: “Cerebrospinal fluid metabolomics identifies a key role of isocitrate dehydrogenase in bipolar disorder: evidence in support of mitochondrial dysfunction hypothesis.” Molecular Psychiatry 2016. N Yoshimi, T Futamura, S E Bergen, Y Iwayama, T Ishima, C Sellgren, C J Ekman, J Jakobsson, E Pålsson, K Kakumoto, Y Ohgi, T Yoshikawa, M Landén, and K Hashimoto.