Ny avhandling om hjärnförändringar och bipolär sjukdom

Ett växande antal vetenskapliga artiklar visar att hjärnans struktur är lite annorlunda hos personer med bipolär sjukdom. På vilket sätt den är annorlunda är mera oklart. De studier man har gjort har varit ganska små och har ofta gett motstridiga resultat. I sin avhandling visar Carl-Johan Ekman, att personer med bipolär sjukdom som grupp har mindre frontallober jämfört med friska kontroller. Han hittar också ett samband mellan hjärnans volym och risken att drabbas av psykotiska symtom. Förändringarna består i en minskad volym av grå substans i delar av hjärnan som bland annat är viktiga för vår förmåga att skilja på tankar som är ett resultat av vårt inre själsliv och sådana som är kopplade till händelser utanför oss själva. Slutligen redovisas fynd som stödjer tanken att maniska skov är direkt toxiska för hjärnan. Ett större antal maniska skov under livet samvarierar med en lägre volym hos den grå substansen, det vill säga den del som innehåller nervceller. Det som är slående är också att när patienterna följs upp efter sju år så ser man ytterligare minskningar i den grå substansen hos de individer som haft maniska skov under uppföljningsperioden. Avhandlingen ger alltså viktiga ledtrådar kring hur symtom och sjukdomsförlopp är kopplade till olika områden av hjärnan och bygger på den så kallade S:t Göranstudien. Det är också tack vare det stora antal patienter som ställt upp i denna studie som man kan göra sådana här avancerade jämförelser.