Ny studie ger ledtrådar till hur psykoser uppstår i hjärnan

Vanföreställningar och andra psykotiska symtom är relativt vanliga hos individer med bipolär sjukdom. Genom magnetkameraundersökningar har man sett gemensamma skillnader i hjärnans struktur både vid bipolär sjukdom och vid psykossjukdomen schizofreni. Man har då gissat att dessa förändringar hänger ihop med risken att drabbas av psykotiska symtom. Dock talar efterföljande studier snarare för att de gemensamma skillnaderna i hjärnstruktur mer handlar om att man har en allvarlig sjukdom som påverkar hjärnan snarare än psykossymtomen i sig. Ett sätt att komma runt detta problem är att jämföra individer inom patientgruppen med eller utan psykossymtom. Detta går att göra vid bipolär sjukdom men inte vid schizofreni eftersom psykossymtom ingår i diagnoskriterierna. I den hittills största studien av detta slag jämför Carl-Johan Ekman och medarbetare 85 individer med bipolär sjukdom och psykossymtom mot 82 individer utan psykossymtom, som alla genomgått en magnetkameraundersökning. Vad man finner är att det finns förändringar som verkar hänga ihop med att man drabbas av psykotiska symtom. Förändringarna består i en minskad volym av grå substans i delar av hjärnan som bland annat är viktiga för vår förmåga att skilja på tankar som är ett resultat av vårt inre själsliv och sådana som är kopplade till händelser utanför oss själva.  Resultaten ger viktiga ledtrådar till varför och hur psykotiska symtom kan uppstå.

Originalartikel: “A History of Psychosis in Bipolar Disorder is Associated With Gray Matter Volume Reduction.” Schizophr Bull. 2016 Jun 11. Ekman CJ, Petrovic P, Johansson AG, Sellgren C, Ingvar M and Landén M.