Arbetsflöde

Vår idé bygger på ett partnerskap mellan patient, vårdgivare och forskare. Tanken är att skapa mervärden för alla parter genom en gemensam investering i insamling och bearbetning av patientdata. Patienten får en noggrannare utredning och bidrar till ny kunskap och bättre framtida vård. Vårdgivaren får stöd för egen forskning och snabb tillgång till ny kunskap. Forskaren i sin tur får tillgång till värdefull klinisk data och stöd i forskningsarbetet.

För att modellen ska fungera centraliseras en del stödfunktioner och partners för en kontinuerlig dialog kring harmonisering av processer för datainsamling. De stödfunktioner som centraliseras inkluderar:

  • Forskningsdatabaser och hantering av dessa
  • Protokoll för insamling och inmatning av data
  • Lagring av biologiska prover i biobank
  • Stöd för nyttiggörande av forskningsresultat