GRIP

År 2012 startade Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett arbete med att utforma ett kliniskt utredningsprogram för att ge en så god bild som möjligt av patienters funktion, situation och sjukdomsbild. Utredningsprogramet bygger på det som används i S:t Görans Bipolärprojekt men har anpassats för att passa aktuella kliniska behov. I de fall som patienterna samtycker till detta kommer även forskning att bedrivas utifrån det kliniska programmet. De personer som deltar i studien genomgår dels diagnostiska, neuropsykologiska och neuropsykiatriska undersökningar, dels magnetkameraundersökning av hjärnan och analys av cerebrospinalvätska. För genetiska analyser och för att framtidssäkra studien sparas helblod, serum och likvor i KI-biobank. På sikt kan forskningen leda till att vi hittar biologiska markörer som kan förutsäga återfall, behandlingssvar, biverkningar, kognitiv och psykosocial funktion samt livskvalitet vid psykossjukdom.

Mer information om studien finns på Sahlgrenska universitetssjukhusets hemsida.


Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cibris/public_html/wp-content/themes/cibris/diagnosis-project.php on line 39

Nyheter inom Psykossjukdom