SBP

I S:t Görans bipolärprojekt (SBP) undersöks patienter med bipolär sjukdom noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid. Målet är att förbättra diagnostiken av sjukdomen och att öka vår förståelse av densamma. I förlängningen kan detta leda till att vi hittar biologiska markörer som kan förutsäga återfall, behandlingssvar, biverkningar, kognitiv och psykosocial funktion samt livskvalitet vid bipolära syndrom. De personer som deltar i studien genomgår dels diagnostiska, neuropsykologiska och neuropsykiatriska undersökningar, dels magnetkameraundersökning av hjärnan och analys av cerebrospinalvätska. För genetiska analyser och för att framtidssäkra studien sparas helblod, serum och likvor i KI-biobank.

SBP inkluderar patienter som efter noggrann klinisk diagnostik befinns lida av bipolärt syndrom och samtycker till deltagande. Idag rekryteras patienter vid Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri och vid Bipolärmottagningen i Göteborg. Uppföljning görs årligen som följer kvalitetsregistret BipoläR men även inkluderar fler utfallsvariabler. Efter 7 år upprepas provtagning, magnetkameraundersökning och den neuropsykologiska testningen. Målet är att i princip följa patienten livet ut.
Mer information om delstudien i Stockholm finns på Karolinska Institutets hemsida.

I Göteborg startade rekryteringen av patienter år 2009 och figuren nedan illustrerar arbetsflödet som deltagarna följer.

 

sbp_flowchart


Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cibris/public_html/wp-content/themes/cibris/diagnosis-project.php on line 39

Nyheter inom Bipolär sjukdom