SP-Psykos

I SP-Psykos undersöks patienter med psykossjukdom noggrant med flera olika metoder och följs sedan över tid. Detta är en naturalistisk, prospektiv, longitudinell studie av psykosspektrumstörningar (schizofreni och närbesläktade syndrom). Syftet är att studera patofysiologiska mekanismer och prediktiva faktorer för att kunna erbjuda mer individuell behandlingsplanering. De personer som deltar i studien genomgår dels diagnostiska, neuropsykologiska och neuropsykiatriska undersökningar, dels magnetkameraundersökning av hjärnan och analys av cerebrospinalvätska. För genetiska analyser och för att framtidssäkra studien sparas helblod, serum och likvor i KI-biobank.

Vi strävar efter att helt integrera forskningen med den kliniska verksamheten. Målet är en bred tvärvetenskaplig vetenskaplig miljö i vilken forskare med olika kompetens studerar psykotiska syndrom. Efter 7 år upprepas provtagning, magnetkameraundersökning och den neuropsykologiska testningen. Målet är att i princip följa patienten livet ut.


Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cibris/public_html/wp-content/themes/cibris/diagnosis-project.php on line 39

Nyheter inom Psykossjukdom