SWEBIC

Om du har diagnosen bipolär sjukdom kan du vara med i SWEBIC-studien

SWEBIC består av två delar: SWEBIC I och SWEBIC II. Sammantaget kommer över 11 000 patienter att ha inkluderats i projektet och blir därmed bland de största enskilda insamlingarna i världen när det gäller bipolär sjukdom.

SWEBIC II
SWEBIC II startade med en pilotstudie under hösten 2017. Aktiv rekrytering av deltgare pågår sedan årsskiftet 2017/2018. Studiepersoner rekryteras med hjälp av kvalitetsregistret BipoläR. Syftet är som för SWEBIC I att identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att insjukna i bipolär sjukdom. Genom att slå samman informationen från SWEBIC I och SWEBIC II ökar möjligheterna att kunna identifiera riskfaktorer. Ett delsyfte med studien är också att undersöka vilka faktorer som är av betydelse for effektiviteten av litiumbehandling. Därför har det så kallade ALDA protokollet inkluderats i SWEBIC II. ALDA är ett strukturerat frågeformulär för att inhämta information kring litiumbehandling.

SWEBIC II planeras pågå under fyra år fram till 2022. Totalt skall 5000 personer inkluderas i studien. SWEBIC II finansieras av Broad Institute i USA. De kommer också att utföra de genetiska analyserna av proverna.

SWEBIC I
SWEBIC I pågick mellan 2009 och 2012 och huvuddelen av finansieringen kom från Stanley Medical Research Institute i USA. Sammanlagt inkluderades över 6000 patienter i studien. Syftet var att försöka identifiera genvarianter och miljöfaktorer som ökar risken att insjukna i bipolär sjukdom. Det är arv och miljö i samverkan som orsakar sjukdom. När genvarianter identifierats kan man ta reda på vilka effekter de har i en given miljö. Ärftlig belastning utgör den mest betydelsefulla riskfaktorn för att utveckla bipolär sjukdom. Risken för en förstagradssläkting (förälder, barn eller syskon) att utveckla sjukdomen är 10 %, dvs. 10 gånger förhöjd jämfört med en person som inte har bipolär sjukdom i släkten. Trots detta har genetiska studier av bipolärt syndrom haft begränsad framgång. Detta beror främst på att bipolär sjukdom är genetiskt komplex, dvs. ett stort antal gener med måttliga effekter samverkar för att orsaka en sårbarhet för sjukdomen.

Under de senaste åren har teknikerna för genetiska studier av komplexa sjukdomar utvecklats kraftigt. Genom så kallade helgenomstudier (Genome Wide Association Studies, GWAS) har flera sårbarhetsgener identifierats för typ 1 och 2 diabetes, reumatoid artrit, hjärt-kärlsjukdom, prostatacancer och bröstcancer. Detta har haft stor betydelse för förståelsen av sjukdomsmekanismerna. För att hitta sådana här sårbarhetsgener krävs stora och välbeskrivna patientkohorter. Att samla in och beskriva stora patientmaterial är ingen lätt uppgift. Det är mycket resurskrävande att diagnostisera flera tusen patienter. Genom att använda kvalitetsregister – där en del av detta arbete redan är gjort – kräver sådana projekt mindre resurser och blir möjliga att genomföra.

Studiepersonerna i SWEBIC I har främst rekryterats från kvalitetsregistret för bipolära syndrom. SWEBIC I är den enskilt största studien hittills i världen av genetiska och miljömässiga riskfaktorer hos patienter med bipolär sjukdom. Den ingår i ett internationellt samarbete med sammanlagt 18 000 patienter.

För mer information om SWEBIC studien kan du besöka studiens hemsida på Karolinska Institutet.


Warning: Use of undefined constant   - assumed ' ' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/cibris/public_html/wp-content/themes/cibris/diagnosis-project.php on line 39

Nyheter inom Bipolär sjukdom