Vad skiljer bipolär sjukdom typ 1 och 2?

Bipolär sjukdom delas in i typ 1, där någon mani förekommit, och typ 2 med hypomanier och depressioner. I en studie av nästan 9000 personer som baserades på kvalitetsregistret BipoläR fann vi att det är vanligare med depressioner och suicidförsök i gruppen med typ 2 än i gruppen med typ 1. Vi fann också att typ 2-gruppen hade mer samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser och fick sina första psykiska symptom i yngre åldrar. Däremot var det vanligare med sjukhusvård för gruppen med typ 1. Studien ger stöd för att indelningen av bipolär sjukdom i typ 1 och typ 2 är meningsfull. Läs studien här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bdi.12867