"Golden DNA Strand" by Mehmet Pinarci is licensed under CC BY 2.0

Vill du deltaga i en studie rörande orsaken till bipolär sjukdom?

För att förbättra behandling av bipolär sjukdom måste vi lära oss mer om orsakerna.
SWEBIC är en studie av de genetiska och miljömässiga orsakerna till bipolär
sjukdom. Studien undersöker också effekten av stämningsstabiliserande läkemedel
och varför vissa personer får en bättre effekt än andra. Förhoppningen är att studien
ska leda till bättre vård och behandling av bipolär sjukdom.
Du som har diagnosen bipolär sjukdom kan deltaga i studien. Studien innebär
att man får svara på en enkät via nätet samt lämna ett blodprov.
Du hittar mer information om studien och vad den innebär på
https://swebicstudien.se/